Ngày lễ quốc tế

Ngày lễ giáng sinh

Ngày lễ giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh (Noel) Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là “lễ chính ngày”, còn lễ đêm 24 tháng […]

Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam

Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam

Ngày 22/12/1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc. […]