Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? Kỉ niệm 91 năm vào ngày nào 2021?

Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam

...
Ngày
...
Giờ
...
Phút
...
Giây

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm:

  • Tổ chức chính trị
  • Các tổ chức chính trị – xã hội
  • Tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp
  • Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
  • Các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

(Trích điều 5 Chương II Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

 

Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào?

Năm 2021, Kỉ niệm 91 năm thành lập mặt trận tổ quốc việt nam vào ngày 10 tháng 09 năm 2021 (dương lịch) – tức là ngày 04 tháng 08 năm 2021 (âm lịch).

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Bài viết liên quan

Tết dương lịch

Tết dương lịch

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Dương lịch Tết […]

Xem thêm >>
Lễ tình nhân

Lễ tình nhân

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày Valentine (Valentine’s day) là gì? Ngày Valentine (Valentine’s day) […]

Xem thêm >>
Ngày thầy thuốc việt nam

Ngày thầy thuốc việt nam

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày thầy thuốc việt nam Ngày Thầy thuốc Việt Nam […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày quốc tế phụ nữ

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là gì? Ngày Quốc […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế hạnh phúc

Ngày quốc tế hạnh phúc

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày quốc tế hạnh phúc là gì? Ngày 20/3 hằng […]

Xem thêm >>
Ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh

Ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Lịch sử ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản […]

Xem thêm >>
Ngày cá tháng tư

Ngày cá tháng tư

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Cá tháng Tư là ngày gì? Ngày 1 tháng 4 […]

Xem thêm >>
Ngày giải phóng miền nam

Ngày giải phóng miền nam

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày giải phóng miền nam là ngày bao nhiêu? Ngày […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế lao động

Ngày quốc tế lao động

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày Quốc tế Lao động là gì? Ngày Quốc tế […]

Xem thêm >>
Ngày chiến thắng điện biên phủ

Ngày chiến thắng điện biên phủ

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Chiến thắng điện biên phủ là gì? Đây là chiến […]

Xem thêm >>
Ngày của mẹ

Ngày của mẹ

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày của Mẹ 2021 là ngày nào? Ngày của Mẹ […]

Xem thêm >>
Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh

Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày quốc tế thiếu nhi

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Nguồn gốc ngày quốc tế thiếu nhi Vào rạng sáng […]

Xem thêm >>
Ngày của cha

Ngày của cha

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày của Cha là gì? Ngày của Cha hay còn […]

Xem thêm >>
Ngày báo chí việt nam

Ngày báo chí việt nam

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày 21/6 là ngày gì? Ngày Báo chí Cách mạng […]

Xem thêm >>
Ngày gia đình việt nam

Ngày gia đình việt nam

Nội dung tóm tắtMặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ gì?Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?Ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam năm 2021 vào ngày nào? Ngày Gia đình Việt Nam là gì? Ngày Gia đình […]

Xem thêm >>
Lễ vu lan

22 tháng 8 năm 2021

Xem thêm
Tết trung thu

21 tháng 9 năm 2021

Xem thêm
Tết hạ nguyên

14 tháng 11 năm 2021

Xem thêm
Lễ tất niên

1 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Lễ tình nhân

14 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Tết hàn thực

3 tháng 4 năm 2022

Xem thêm
Ngày của mẹ

13 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Lễ phật đản

15 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Tết đoan ngọ

3 tháng 6 năm 2022

Xem thêm
Ngày của cha

17 tháng 6 năm 2022

Xem thêm