Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày nào trong năm? Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ?

Lễ vu lan

...
Ngày
...
Giờ
...
Phút
...
Giây

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Lễ vũ lan là gì?

Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?

Nguồn gốc ra đời

Ý nghĩa vũ lan báo hiếu

Lễ Vu Lan là ngày nào trong năm?

Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Bài viết liên quan

Ngày Vía Thần Tài

Ngày Vía Thần Tài

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Thần tài là gì? Theo Bách khoa toàn thư […]

Xem thêm >>
Tết nguyên đán

Tết nguyên đán

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết nguyên đán là gì? Tìm hiểu chung về […]

Xem thêm >>
Tết nguyên tiêu

Tết nguyên tiêu

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết nguyên tiêu 2021 Tết nguyên tiêu là gì? […]

Xem thêm >>
Tết hàn thực

Tết hàn thực

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết hàn thực là gì? Hằng năm cứ đến […]

Xem thêm >>
Giỗ tổ hùng vương

Giỗ tổ hùng vương

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Giỗ tổ hùng vương là gì? Lễ hội Đền […]

Xem thêm >>
Lễ phật đản

Lễ phật đản

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Ngày đại lễ phật đản lễ phật đản là […]

Xem thêm >>
Tết đoan ngọ

Tết đoan ngọ

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết đoan ngọ là gì? Nguồn gốc của tết […]

Xem thêm >>
Tết thường tân

Tết thường tân

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết Thường Tân là gì? Tết Thường Tân nghe […]

Xem thêm >>
Tết trung thu

Tết trung thu

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết trung thu là gì? Lý giải nguồn gốc […]

Xem thêm >>
Tết hạ nguyên

Tết hạ nguyên

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Tết Hạ Nguyên là gì? Ý nghĩa của ngày […]

Xem thêm >>
Tiễn táo quân về trời

Tiễn táo quân về trời

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Cúng tiễn đưa ông Táo về trời vào 23/12 […]

Xem thêm >>
Lễ tất niên

Lễ tất niên

Nội dung tóm tắtLễ vũ lan là gì?Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu?Nguồn gốc ra đờiÝ nghĩa vũ lan báo hiếuLễ Vu Lan là ngày nào trong năm?Thống kê các ngày lễ Vu Lan trong các năm gần đây Lễ tất niên là gì? Tất niên còn gọi […]

Xem thêm >>
Lễ vu lan

22 tháng 8 năm 2021

Xem thêm
Tết trung thu

21 tháng 9 năm 2021

Xem thêm
Tết hạ nguyên

14 tháng 11 năm 2021

Xem thêm
Lễ tất niên

1 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Lễ tình nhân

14 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Tết hàn thực

3 tháng 4 năm 2022

Xem thêm
Ngày của mẹ

13 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Lễ phật đản

15 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Tết đoan ngọ

3 tháng 6 năm 2022

Xem thêm
Ngày của cha

17 tháng 6 năm 2022

Xem thêm