Ngày quốc tế người cao tuổi là gì? Là ngày nào? Vào thứ mấy?

Ngày quốc tế người cao tuổi

...
Ngày
...
Giờ
...
Phút
...
Giây

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Ngày quốc tế người cao tuổi là gì?

Ngày quốc tế người cao tuổi viết tắt IDOP (International Day of Older Persons) là một ngày hành động quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ các người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày 1 tháng 10 hàng năm.

Ngày quốc tế người cao tuổi là gì?

Năm 2021, Kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi ở Việt Nam.

 

Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổi

Ngày 14 tháng 12 năm 1990 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, như đã được ghi trong Nghị quyết A/RES/45/106.

=> Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991.

 

Ngày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?

Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021

Vào Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 2021 (dương lịch) – 25 tháng 8 năm 2021 (âm lịch).

Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020

Vào Thứ Năm, 1 tháng 10 năm 2020 (dương lịch) – 15 tháng 8 năm 2020 (âm lịch)

Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019

Vào Thứ Ba, 1 tháng 10 năm 2019 (dương lịch) – 03 tháng 9 năm 2019 (âm lịch)

 

Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi

Năm 2020, Ngày 1/10 có mưa rào + rông giải rác.

Năm 2021, Dự đoán cũng có mưa nhẹ.

Bạn vui lòng NHẤN [Xem quà của bạn] để nhận quà miễn phí nhé.

Bài viết liên quan

Tết dương lịch

Tết dương lịch

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Lễ tình nhân

Lễ tình nhân

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày thầy thuốc việt nam

Ngày thầy thuốc việt nam

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày quốc tế phụ nữ

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế hạnh phúc

Ngày quốc tế hạnh phúc

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh

Ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày cá tháng tư

Ngày cá tháng tư

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày giải phóng miền nam

Ngày giải phóng miền nam

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế lao động

Ngày quốc tế lao động

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày chiến thắng điện biên phủ

Ngày chiến thắng điện biên phủ

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày của mẹ

Ngày của mẹ

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh

Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày quốc tế thiếu nhi

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày của cha

Ngày của cha

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày báo chí việt nam

Ngày báo chí việt nam

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Ngày gia đình việt nam

Ngày gia đình việt nam

Nội dung tóm tắtNgày quốc tế người cao tuổi là gì?Nguồn gốc của ngày quốc tế người cao tuổiNgày quốc tế người cao tuổi vào thứ mấy?Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2021Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2020Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2019Thời tiết ngày quốc tế người cao tuổi […]

Xem thêm >>
Lễ vu lan

22 tháng 8 năm 2021

Xem thêm
Tết trung thu

21 tháng 9 năm 2021

Xem thêm
Tết hạ nguyên

14 tháng 11 năm 2021

Xem thêm
Lễ tất niên

1 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Lễ tình nhân

14 tháng 2 năm 2022

Xem thêm
Tết hàn thực

3 tháng 4 năm 2022

Xem thêm
Ngày của mẹ

13 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Lễ phật đản

15 tháng 5 năm 2022

Xem thêm
Tết đoan ngọ

3 tháng 6 năm 2022

Xem thêm
Ngày của cha

17 tháng 6 năm 2022

Xem thêm